Samlast for å protestere mot endringar i akuttberedskapen

foto