Krev at den politiske leiinga i fylket utfordrar valet på bygging av nytt opplæringsfartøy

foto
Opplæringsfartøyet Skulebas ved kai ved fagskulen i Sogn og Fjordane. Foto: Erling Wåge