Krev at den politiske leiinga i fylket utfordrar valet på bygging av nytt opplæringsfartøy

foto