– Vi ønsker snarlig handling og tilleggsbevilgning til rassikring av fylkesvegene