– Tilbakemeldingane frå næringslivskundane er at det går betre enn frykta

foto