Kunst som takkar for innsatsen til helsevesenet under pandemien blir utstilt på sjukehuset

foto