Set av 7,2 millionar til utvikling av kulturlivet i fylket

foto