Fylkesdirektøren vil flytte frisør-linja til Førde – slik blir det rettferdiggjort