– Orda som vart brukt må sjåast som eit uttrykk for eit brennande engasjement

foto