Nesten to timar av arbeidsdagen til pleiepersonalet går med til matførebuing: – Det er skremmande

foto