– Saka er spesiell. Ikkje minst fordi ein køyrer over alle faglege råd