Opplever stor interesse for å kome inn på eigarsida i selskapet