Skolene vurderer situasjonen: – Vi avventer beredskapsgruppa