– Det vil vere rett å støtte kommunen med kjøp av tankbil for å oppfylle krava i eigen beredskapsplan