– Ferista verkar ikkje fornuftig plassert for å halde husdyra vekke frå innmark