Ung festivaldeltakar måtte bli henta av foreldra

foto