Trur den høge råvarekostnaden kan gå ned ved god menyplanlegging