Har gjort tiltak for å hindre spreiing av hamnespy

foto