Rapporterte inn 1436 for få timer til NAV og fikk utbetalt 140.000 hun ikke hadde krav på

foto