Ikkje mistanke om noko straffbart, men har kopla på krimteknisk

foto