Vil ikkje prioritere kven som skal få stein – sender ballen tilbake til Kystverket