Vil gjerne høyre kva folk i Kinn meiner dei treng av nye ruter, ruteendringar og stoppestadar

foto