Skal jobbe for desentralisert næringsretta fagutdanning i Nordfjord

foto