Heiste flagget for skipstunnelen

foto
Onsdag heiste vertskommunen for Stad skipstunnel, Stad, flagget ved rådhuset for å markere den historiske hendinga. Foto: privat