Ber alle ta smittevern på alvor når massevaksineringen starter

foto