Skuffa over at fiskarlaget nasjonalt ikkje såg behovet for ei sterk, felles stemme inn i fiskerinæringa si framtid

foto