Planlegg å bygge 20 nye leilegheiter i hyttefeltet

foto