Meiner lokalpolitikarane må tole kritikken som kjem: - Det kan umulig kome som ei overrasking