Fryktar endringar i jordmortenesta vil gjere gravide utrygge

foto