Førarretten til sjåføren var utgått. Det kosta han 5.000 kroner

foto