Sjå kven som skal få halvparten av partistøtta deira