Hos Roald viser salet av eit spesielt produkt at cruiseturistane gjer meir enn å stå i dokø