Vil ha svar på kva som skjer med bebuarane på dette omsorgssenteret

foto