Her har prisen på vatn og avløp auka med nær 4.000 kroner på eitt år. Sjekk din kommune

foto