Vil være mer tydelig til turistene om betalingsmåte

foto