Skal kvalitetssikre kor mykje steinmassar dei har til fordeling: – Mange er spente på dette