– Denne undersøkinga viser at også dei tilsette er delte i synet på Kinn

foto