Sesongens største: Torsdag skal eit 40 meter lengre skip legge til kai her