Håpar politikardagen kan bidra til å auke kunnskapen om miljø og klima

foto