Med ny eierstruktur på plass ser advokatfirmaet lyst på framtida

foto