Ønskte annleis barnehageopptak, men kommunen ser ikkje grunnlag for endring

foto
Kinn kommune har fått spørsmål om kva som skal til for at kommunen endrar rutinen sin rundt barnehageopptak. Her er Skavøypoll barnehage. Foto: Erling Wåge