Stiller spørsmål ved kvifor eit kunstprosjekt ved den nye storhallen er utlyst

foto
Daniel Henriksson. Foto: Gjert Myrestrand