Må fortelje si «vindkraft-historie» for kontrollutvalet

foto