Ber Kystmuseet vurdere sitt eierskap til sjøbua som preges av mange år med forfall

foto