Ber Kystmuseet vurdere sitt eierskap til sjøbua som preges av mange år med forfall

foto
Bygdefolket i Kalvåg har lenge vært bekymret for Lisetbua. Her er bua i 2016. Foto: Kjell Aga Ulvestad