Innfører sommarruter fordi passasjerane forsvinn

foto