- Ein felles barneskule burde vore greidd ut før ein la ned Bryggja og Holvik

foto