Vinden som tok tak: – Det såg ut som ei slagmark

foto