– Det er ikkje kjekt å starte ei nedbemanning av organisasjonen

foto