Ti kommunar har blitt einige om å danne eit nytt regionalpolitisk råd