Ber om lysregulering over denne brua for å unngå trafikk-kaos i turistsesongen