– Du har én oppgave og det er å få tak i samtlige vitner i denne saken! Du har 15 minutt på deg!

foto